banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 3, December 2013,
Sayfa: 121-128
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 1 Temmuz 2013; Kabul tarihi: 26 Ağustos 2013; Çevrimiçi yayın tarihi: 20 Aralık 2013
doi:10.2399/yod.13.019; Telif Hakkı © 2013, Deomed
İletişim dersleri alan birinci sınıf mühendislik öğrencilerinin sosyal etkileşime dayalı öğrenme stillerindeki değişiklikler
Tanju Deveci (E-mail)
Arts and Sciences Program, The Petroleum Institute, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Özet
Bu çalışma, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Petroleum Institute'te İletişim derslerinin, mühendislik öğrencilerinin sosyal etkileşime dayalı öğrenme stillerini kullanımları üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya, 2012-2013 akademik yılında toplam 62 birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Kantitatif veriler, Grasha-Reichmann Öğrenci Öğrenme Stilleri Ölçeği (Grasha-Reichmann Student Learning Style Scales, GRSLSS) kullanılarak toplanmıştır. Ön ve son test sonuçlarını incelemek üzere eşleştirilmiş örnek t-testi ve Wilcoxon testi kullanılmıştır. Kalitatif verileri toplamak amacıyla, onayları alınan 10 katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, katılımcıların 'işbirlikçi', 'katılımcı' ve 'sakıngan' stil puanlarının arttığını, 'rekabetçi' ve 'bağımlı' stil puanlarının ise azaldığını göstermiştir. Bu değişikliklerin bazılarının öğrencilerin sürekli olarak ekip çalışmalarında bulunduklarından, bazılarının ise eğitim aldıkları ortamın çok kültürlü özelliğinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmiştir. Mühendislerin ihtiyaç duydukları sosyal becerileri daha fazla edinebilmeleri için mühendislik öğrencilerinin, daha aktif öğrenme stillerini kullanmalarını sağlayan ekip çalışması etkinliklerine daha fazla yer verilmesi gerekliliği ileri sürülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Değişiklik, GRSLSS, mühendislik eğitimi, öğrenme stilleri.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.