banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 3, December 2013,
Sayfa: 129-141
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 11 Temmuz 2013; Kabul tarihi: 30 Ekim 2013; Çevrimiçi yayın tarihi: 30 Aralık 2013
doi:10.2399/yod.13.020; Telif Hakkı © 2013, Deomed
Öğretmeyi öğrenmek: Araştırma görevlilerinin öğretmen adaylarına öğretmeyi öğrenme serüvenleri
Sevgi Aydın1(E-mail), Deborah L. Hanuscin2
1Secondary Science and Math. Education Department, Faculty of Education, Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey, 2College of Education, University of Missouri, Columbia, MO, USA
Özet
Son zamanlarda eğitim camiası araştırma görevlilerinin lisans öğrencilerinin öğrenmelerinde oynadıkları rolün farkına varmıştır. Ancak, araştırma görevlilerinin öğretim becerilerinin geliştirilmesi boyutu doktora programlarında ihmal edilmiştir. Bu nitel çalışmada, Durumlu Öğrenme Kuramı perspektifi kullanılarak araştırma görevlilerinin öğretmen adaylarına öğretim yapmayı öğrenme kesifleri incelenmiştir. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Bölümünde doktora yapmakta olan 12 araştırma görevlisi çalışmaya katılmıştır. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Katılımcıların öğretim yapmayı öğrenmelerine yardımcı olan bağlam, kişi ve araçları belirlemek için toplanan veriler daha önceden belirlenmiş kavramlar kullanılarak (deductive) analiz edilmiştir. Sonuçlar araştırma görevlilerinin öğretmeyi öğrenme deneyimlerinin doktora programları ve çalışma ortamları ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Deneyimli araştırma görevlileri yeni başlayanlar için model oluşturmaktadır. Danışmanların bu noktada desteği eksik bulunmuştur. Doktora ve lisans derslerini veren öğretim üyeleri ve deneyimli araştırma görevlileri yeni araştırma görevlilerinin öğretim yapma deneyimlerini desteklemişlerdir. Tezler, kitaplar ve makaleler katılımcılara öğretim ile ilgili güzel örnekler sunmaktadır. Ayrıca deneyimli araştırma görevlileri kaynaklar ve yöntemler ile ilgili zengin bir listeye sahip iken göreve yeni başlayanlar deneyimli araştırma görevlilerinin uyguladıkları yöntemleri taklit etme eğilimindedirler. Bu çalışma araştırma görevlilerinin üniversite seviyesinde öğretim yapabilmeleri için deneyimli öğretmen eğitimcilerinin rehberliğine ek olarak formal bir eğitime ihtiyaçları olduğu noktasının altını çizmektedir.
Anahtar Sözcükler: Araştırma görevlileri, doktora eğitimi, öğretmen eğitimi ve durumlu öğrenme kuramı.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.