banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 3, December 2013,
Sayfa: 142-150
Derleme
Geliş tarihi: 15 Mayıs 2013; Kabul tarihi: 12 Temmuz 2013; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Kasım 2013
doi:10.2399/yod.13.015; Telif Hakkı © 2013, Deomed
Bilgiyi Paylaşmak: Biyomedikal Alanda Bilimsel Makale Yazım Kuralları ile İlgili Derleme
Özlem Serpil Çakmakkaya (E-mail)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Bilimsel yayınlar her araştırmacı için büyük önem taşımaktadır. Bilimsel çalışma sonuçlarının geniş kitlelerle paylaşılması bilgiyi arttırıp konunun anlaşılmasını sağladığı gibi kendi alanında yeni çalışmaların yapılmasına da öncülük eder. Ayrıca saygın yayınlar üretmek araştırmacıların mesleksel ilerlemesine katkıda bulunur. Bilimsel çalışma verilerinin ve sonuçlarının yeterli şeklide sunulmaması makalenin dergi editörleri ve hakemler tarafından reddedilmesine ya da yayın kalitesinin düşük olmasına neden olacaktır. Bilimsel makale yazma sanatı bu kadar önemli olmasına rağmen bu konuya ait eğitim programları yüksek öğretim müfredatlarında yeterince yer almamaktadır. Bu makalede özellikle yazma sürecinin başında olan öğrenci ve genç akademisyenlere bilimsel yazı yazma konusunda bazı temel bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Bilimsel yazı, yayımlamak, eş değerlendirme.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.