banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 3, Sayı 3, December 2013,
Sayfa: 151-164
Derleme
Geliş tarihi: 21 Mart 2013; Kabul tarihi: 7 Haziran 2013; Çevrimiçi yayın tarihi: 10 Aralık 2013
doi:10.2399/yod.13.016; Telif Hakkı © 2013, Deomed
Avrupa ülkeleri arasında akademik hareketlilik ve Türkiye
Gönül Oğuz (E-mail)
Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Giresun
*Bu makale 27-29 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) kongresinde sunulan çalışmanın güncellenmiş halidir.
Özet
Bu çalışma Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki akademik dolaşımın ana öncülerini incelemeyi amaçlamaktadır. Erasmus programı yurtdışında eğitim vermek için yeni olanaklar sunmuştur. Akademik hareketlilik sadece 27 AB üyesi arasında değil AB üyesi olmayan ülkeler arasında da popüler bir gündemdir. Erasmus programının bir parçası olarak, akademik hareketlilik Türkiye’nin AB ile entegrasyon sürecinin önemli bir unsurdur. Son yıllarda, bu hareketliliği güçlendirmek vazgeçilmez olmuştur. Programa katılan Türk öğretim üyesi sayısı sürekli artıyor olmasına rağmen, hareketlilik akımları ile ilgili veriler, AB’den Türkiye’ye akademik hareketliliğin düşük olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, AB akademisyenleri için Türk yükseköğretim kurumlarının çekiciliğini artırmak önemlidir. Çalışma AB ve Türkiye arasındaki akademik dolaşım anlamında neyin değişmekte olduğunu ve yıllar boyunca neyin değiştiğini ele almaktadır.
Anahtar Sözcükler: Avrupa Birliği, hareketlilik, yükseköğretim kurumları.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.