banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 4, Sayı 1, Nisan 2014,
Sayfa: 1-8
Görüş
Geliş tarihi: 5 Mart 2014; Kabul tarihi: 22 Nisan 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 13 Haziran 2014
doi:10.2399/yod.14.006; Telif Hakkı © 2014, Deomed
Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Değerlendirmeler
Emrah Cengiz
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Dekan, İstanbul
Özet
Çağımızda üniversitelerin toplum refahı ile olan ilişkisi, yerine getirmiş oldukları eğitim ve öğretim faaliyeti sınırlarını çoktan aşmış durumdadır. Yeniliğin yaratılması sürecinde üniversitelerin üstlenmiş oldukları rolün, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ele aldığı bu çalışmada, temel bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge yoluyla özel sektörün giremeyeceği alanlarda önemli projelere imza atan üniversitelerin, sanayi ile yapmış olduğu işbirlikleri neticesinde toplumun gelişimine katkıda bulunduğu ortaya konmaktadır. Topluma bilimsel alanda öncülük yapan üniversiteler, bu güçlerini patent, lisans gibi ürün ve hizmetlere dönüştürerek topluma ve sanayinin gelişimine de büyük destek olmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yükseköğretim, üniversite-sanayi işbirliği, girişimci üniversite.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.