banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 4, Sayı 1, Nisan 2014,
Sayfa: 9-13
Görüş
Geliş tarihi: 4 Temmuz 2013; Kabul tarihi: 19 Şubat 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 24 Nisan 2014
doi:10.2399/yod.14.007; Telif Hakkı © 2014, Deomed
Meslekler Arası Eğitimin Yükseköğretim Müfredatına Dâhil Edilmesinin Önemi
Türkiye Meslekler Arası Eğitim (TIPE) Grubu; Sezer Domaç1 (E-mail), Merih Bektaş Fidan2, Fatih Sobacı2, Ali Yıldırım3, Pınar Soydaş2, Türkan Özkent4
1Leicester Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 2Leicester Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, 3De Montfort Üniversitesi, Dil ve Konuşma Bölümü, 4Leicester Üniversitesi, Uluslararası Egitim Bölümü, Leichester, İngiltere
Özet
Meslekler arası eğitim tıp, sağlık ve sosyal hizmet alanları içerisinde iki veya daha fazla sayıda profesyonelin bir araya gelerek birlikte bir öğrenme sürecine girmesini ifade etmektedir. Meslekler arası eğitim için ilk girişimler Birleşik Krallıkta (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda), 1960'lı yıllarda başlamıştır. Dünyanın önde gelen üniversitelerınde meslekler arası eğitim, sağlık ve sosyal hizmet müfredatları içerisinde yerini almış, tıp, sağlık bilimleri ve sosyal hizmetler alanında lisans ve yüksek lisans seviyelerinde zorunlu ders olarak verilmeye başlamıştır. Türkiye'deki sağlık ve sosyal hizmet öğrencilerinin, meslekler arası eğitim programı çerçevesinde ortak dersler alarak yeterliliklerini, kabiliyetlerini ve farkındalıklarını artırarak daha etkin bir biçimde ekiple çalışma becerileri kazanabilecekleri öngörülmektedir. Üniversitelerin gelişimi, modernizasyonu ve güçlü Avrupa Meslekler Arası Eğitim Ağına (European Interprofessional Education Network, EIPEN) katılabilmeleri, sağlık ve sosyal hizmet alanlarındaki işbirliği uygulama prensiplerini içeren meslekler arası eğitimin müfredata dahil edilmesiyle mümkün olabilecektir. Meslekler arası eğitimin özünde sağlık ve sosyal hizmet alanlarında eğitim alan öğrencilerin probleme dayalı öğrenme becerilerinin kazanılması yatmaktadır. Bu çalışmanın amacı, meslekler arası eğitim prensiplerini gözden geçirmek, açıklamak ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde bu eğitim anlayışını müfredata dahil etmenin önemi vurgulanmaktır.
Anahtar Sözcükler: Meslekler arası eğitim, işbirlikçi çalışma, sağlık ve sosyal hizmet müfredatları, ekip çalışması.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.