banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 4, Sayı 1, Nisan 2014,
Sayfa: 14-22
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 8 Ekim 2013; Kabul tarihi: 24 Ocak 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 22 Mart 2014
doi:10.2399/yod.14.001; Telif Hakkı © 2014, Deomed
Birinci sınıf mühendislik öğrencileri ile öğretim görevlilerinin yaşam boyu öğrenme yönelimleri
Tanju Deveci (E-mail)
Arts and Sciences Program, The Petroleum Institute, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
Özet
Bilimdeki hızlı gelişmeler ve mühendislik alanında bunları izleyen teknolojik değişiklikler, mühendislerin kendi beceri ve bilgilerini güncellemelerini gerektirmektedir. Bu da, mühendislik fakültelerinin yaşam boyu öğrenme (YBÖ) becerilerini müfredatlarına dâhil etmelerini ve öğrencilerinin YBÖ için hazır oluş düzeylerini belirlemelerini gerektirir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışma, Abu Dabi'deki Petrol Enstitüsü'nde 2012-2013 akademik dönemi boyunca birinci sınıf mühendislik öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin YBÖ yönelimlerini tespit etmeyi hedeflemektedir. Çalışmaya, ortalama 19 yaşındaki 196 öğrenci ve ortalama 42 yaşındaki 31 öğretim üyesi katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaklaşık %75.5'i yabancı ülkelerden gelen öğrencilerdir. Yaşam Boyu Öğrenim Eğilim Skalası kullanılarak toplanan veriler, cinsiyet ve etnik köken arasındaki kıyaslamalarla analiz edilmiştir. Öğrencilerin YBÖ yönelimleri ayrıca öğretim görevlilerinin yönelimleriyle de karşılaştırılmıştır. Veri analizi için SPSS istatistik yazılımı sürüm 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullanılmıştır. Verileri yorumlamak için, sıklık ve yüzde gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Grup karşılaştırmaları için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bulunan sonuçlar, sebat ve öz-düzenleme becerileri için nispeten düşük puanlarla birlikte öğrencilerin genel puanının ortalama olduğunu göstermiştir. Ancak öğretim görevlilerinin genel puanlarının yüksek olduğu ve merak becerileri için nispeten daha da yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin puanlarının, öz-düzenleme ve merak konularında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklarla birlikte daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca farklı ülkelerden gelen öğrencilerin tüm alt-beceri puanları, istatistiksel olarak anlamlı bir derecede daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmayla, mühendislik öğrencilerinin YBÖ becerileri konusunda farkındalıklarının artmasından fayda görecekleri ve mühendislik müfredatının, bu becerilerin öğretimini de bünyesine dâhil etmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenen özelliklerini üstlenmelerini sağlamak amacıyla bazı pratik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Beceriler, cinsiyet, kültürler arası analiz, mühendislik eğitimi, yaşam boyu öğrenme.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.