banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 4, Sayı 1, Nisan 2014,
Sayfa: 32-43
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 7 Ekim 2013; Kabul tarihi: 25 Mart 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 22 Nisan 2014
doi:10.2399/yod.14.004; Telif Hakkı © 2014, Deomed
Gelişmiş laboratuvar becerileri modeli ve Libya Omar Al-Mukhtar Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri dersine uygulanışı
Aisha Othman (E-mail), Crinela Pislaru, Ahmed Impes
Huddersfield Üniversitesi, Bilgisayar ve Mühendislik Fakültesi, Huddersfield, İngiltere
Özet
Bu makale, Libya'daki Omar Al-Mukhtar Üniversitesi, Fen Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgisayar Bölümü'nde okul temelli öğrenim (OTÖ) ve laboratuvar temelli öğrenim (LTÖ) arasındaki beceri mevcut beceri boşluğuna yönelik tespitleri sunmaktadır. Yazarlar, öğretim görevlileri, laboratuvar görevlileri ve öğrenciler tarafından doldurulan bir anket geliştirmişlerdir. Amaç, OTÖ faaliyetleri esnasındaki öğrenci becerileri ile LTÖ oturumlarında ihtiyaç duyulanlar arasındaki boşluğa yönelik paydaş algılarını keşfetmekti. Anket, bilişsel, psikomotor ve duygusal olmak üzere üç öğrenim alanına ilişkin becerilere odaklanmıştır. Bulgular, iki önemli IT becerisi ve grup çalışma becerisi boşluğu bulunduğunu ve geri kalanlarında materyal eksikliği, alıştırmaları yapmak için gerekli teorik konuları anlama eksikliği, IT alanına sınırlı erişim, geliştirme aşamalarında eksiklik, zayıf müfredat incelemesi ve uygulamalı görevlerle teorik içerik arasında sınırlı bağlantılar bulunduğunu göstermektedir. Yanıtların kantitatif ve kalitatif analiziyle elde edilen sonuçlar, laboratuvar oturumları için gerekli uygulamalı ve sosyal becerilerden oluşan bir LTÖ beceri modeli geliştirmekte kullanılmıştır. Önerilen bu model, öğrencinin öğrenim ve tatmin kalitesini artıracak yardımcı öğretim ve öğrenim faaliyetlerini ve materyallerini tasarlamakta ve geliştirmekte kullanılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Okul temelli öğrenim (STÖ), laboratuvar temelli öğrenim (LTÖ), e-öğrenim, Bloom taksonomisi, bilişsel alan, psikomotor alan, duygusal alan, sosyal beceriler.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.