banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 4, Sayı 1, Nisan 2014,
Sayfa: 44-53
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 25 Şubat 2014; Kabul tarihi: 16 Mayıs 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Haziran 2014
doi:10.2399/yod.14.008; Telif Hakkı © 2014, Deomed
Türkiye'de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları
Nihat Erdoğmuş1 (E-mail), Murat Esen2
1İstanbul Şehir Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, İstanbul; 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir
Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de üniversitelerde görev yapan rektörlerin sosyo-demografik özellikleri ve kariyer hazırlıkları bakımından mevcut durumunu ortaya koymaktır. Çalışma betimsel bir araştırma olup devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 168 üniversite rektörünü kapsamaktadır. Veri toplama sürecinde üniversitelerin resmi Web sayfaları, rektörlerin kişisel Web sayfaları, Yükseköğretim Kurulu Web sayfası ve istatistikleri ile ÖSYM istatistiklerinden yararlanılmıştır. Türkiye'deki mevcut üniversite rektörleri sosyo-demografik özellikleri bakımından ağırlıklı olarak; erkek, rektörlüğünün ilk döneminde, ilk defa 45-55 yaş aralığında göreve başlamış, 50-60 yaş aralığında, Karadeniz ve İç Anadolu doğumlu bir profil sergilemektedir. Kariyer hazırlığı bakımından ise ağırlıklı olarak; İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde eğitim görmüş; mühendislik, tıp, iktisadi ve idari bilimler ile fen-edebiyattan mezun; rektör olmadan bir önceki görevi bölüm başkanı, rektör yardımcısı ve dekanlık olan bir profile sahiptir.
Anahtar Sözcükler: Kariyer hazırlığı, rektörler, sosyo-demografik özellikler, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.