English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 4, Sayı 2, Ağustos 2014,
Sayfa: 61-68
Görüş
Geliş tarihi: 5 Haziran 2014; Kabul tarihi: 19 Ekim 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 9 Nisan 2015
doi:10.2399/yod.14.011; Telif Hakkı © 2014, Deomed
Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin Bazı Öneriler*
Reha Metin Alkan (E-mail)
Hitit Üniversitesi, Çorum ve İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
*Bu çalışma, 22-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirilen Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) 7. Ulusal Kongresi'nde yazar tarafından sunulan "Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ama Nasıl?" başlıklı çalışmanın revize edilmiş ve genişletilmiş halidir.
Özet
Günümüzde refah düzeyi yüksek, kalkınmış ülkelere bakıldığında, hemen tümünün ortak özelliği teknolojiyi üretme ve bunu pazarlayabilme kapasitesine sahip olmalarıdır. Bilim ve teknoloji dünyasındaki baş döndürücü gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları pratik olarak ortadan kaldırmış, küreselleşme sonucu tüm dünya artık herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline gelmiştir. Bu yarışta güçlü bir şekilde ayakta kalmak ve büyümek için tüm işletmelerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmeleri ve bunları üretime dönüştürmeleri artık olmazsa olmazlardan olmuştur. Kendi teknolojisini üretme ve markalaşma, firmaların küresel ekonomide kalıcı olmalarının en temel unsurlarından birisi haline gelmiştir. Artık firmalar/işletmeler, bilimsel çalışmaların yapıldığı, bilginin üretildiği en önemli merkezlerden olan üniversitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve işbirliği içerisinde olmak zorunda kalmıştır. Bu durum küçük ve orta ölçekli işletmeler için mutlaka geçerli olmakla birlikte, kendi Ar-Ge birimleri olan ve çok sayıda Ar-Ge çalışanı olan işletmeler için de geçerlidir. Söz konusu işbirliği işletmelere güncel bilgi transferini sağlarken, üniversitelerde üretilen bilginin yüksek katma değere sahip, insanlığın yararına ve daha iyi yaşamasını sağlayacak ürünlere dönüşmesinin de yolunu açacaktır. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada yıllardır tartışılan ve konuşulan üniversite-sanayi işbirliği, hiç şüphesiz oluşturulması kolay olmayan bir süreç olup, üzerinde çok çalışılması gereken bir konudur. Bunun en önemli nedeni tarafların öncelikleri, beklentileri ve bakış açılarındaki farklılıktır. Ancak küreselleşme dünyada herkesi etkilediği gibi, üniversiteleri de etkilemiş ve üniversitelerden kaliteli eğitimin dışında başka beklentilerin de oluşmasına neden olmuştur. Artık üniversitelerden bulundukları şehir ve hatta bölgede sosyal, kültürel ve ticari gelişmelerin öncüsü, lokomotifi olmaları beklenmektedir. Bu çalışmada, üniversite-sanayi işbirliği ana hatlarıyla ele alınmış, konunun önemi vurgulandıktan sonra, bir akademisyen bakış açısıyla üniversite-sanayi işbirliğinin hayata geçirilebilmesi için yararlı olabileceği düşünülen bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Üniversite, araştırma-geliştirme, üniversite-sanayi işbirliği.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.