English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 4, Sayı 2, Ağustos 2014,
Sayfa: 76-82
Görüş
Geliş tarihi: 14 Eylül 2014; Kabul tarihi: 11 Ocak 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 22 Ağustos 2015
doi:10.2399/yod.14.017; Telif Hakkı © 2014, Deomed
Türkiye'deki araştırma makalesi yayınlarının mevcut durumu ve iyileştirme önerileri
Mehmet Pakdemirli (E-mail)
Makine Mühendisliği Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Özet
Uluslararası araştırma yayınları bakımından Türkiye'nin dünyada ve Orta Doğu bölgesindeki sıralaması belirlenmiştir. İlk önce toplam yayın sayısı, atıf sayısı, H-indeksi, uluslararası işbirliği olan makalelerin yüzdesi ile ilgili ölçümler kullanılarak halihazırdaki durum tespiti ve analizi yapılmıştır. Mevcut durumun tatmin edici olmadığı bulunmuştur. Daha sonra mevcut durumun iyileştirilmesi konusundaki öneriler sunulmuştur. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi, Üniversiteler gibi bilimsel kurumların mevcut politikaları ve alması gereken önlemler tartışılmıştır. Bilimsel çalışma ve yayınları arttırmak için yaygın bilimsel ödül programları ihdas edilebilir. Diğer önemli bir husus, araştırmacıların maaşlarının arttırılmasıdır. Yükselme için daha yüksek temel kriterlere ihtiyaç vardır. Bilimsel araştırma destek politikalarının gözden geçirilmesi gerekir. Son öneri üniversitelerin uluslararasılaşmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Bilim politikaları, Türkiye'de araştırma, uluslararası yayınlar.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.