banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 4, Sayı 2, Ağustos 2014,
Sayfa: 110-116
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 27 Aralık 2013; Kabul tarihi: 16 Ekim 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 19 Mart 2015
doi:10.2399/yod.14.009; Telif Hakkı © 2014, Deomed
Üniversiteler Arası Mezuniyet Notları Eşitsizliğinin Belirlenmesi*
Meltem Acar Güvendir 1, Yeşim Özer Özkan2 (E-mail)
1Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Edirne; 2Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Gaziantep
*Bu çalışma 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı'nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Bu çalışmanın amacı, üç farklı üniversiteden alınan mezuniyet notlarını ham ve standart puanlar bazında karşılaştırarak aralarındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Üç üniversiteden elde edilen öğrenci notları öncelikle bölümler bazında gruplandırılmış, gruplar bazında notlar Z ve T puanlarına dönüştürülerek standartlaştırılma işlemleri yapılmıştır. Elde edilen ham ve standart puanlar karşılaştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üç farklı üniversitenin eğitim fakültelerinden mezun olmuş toplam 692 öğrenci oluşturmaktadır. A üniversitesinden 202, B üniversitesinden 328, C üniversitesinden ise 162 öğrenci bulunmaktadır. Verilerin analizinde üç farklı üniversiteden elde edilen puanların öncelikle betimsel istatistik değerlerine yer verilmiştir. Ardından üç farklı üniversiteden alınan mezuniyet puanlarını karşılaştırabilmek için puanlar standart puanlara dönüştürülmüştür. Üç üniversiteden alınan aynı mezuniyet notuna sahip öğrencilerin standartlaştırılma işlemi sonucunda elde edilen puanları karşılaştırıldığında, bölüm ortalaması düşük olan üniversiteden mezun olan öğrencinin aynı ham puana sahip olmalarına rağmen karşılaştırılan diğer öğrencilerden daha yüksek standart puana sahip olduğu görülmüştür. Diğer bir anlatımla ham puan dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde genel ortalaması düşük üniversitelerden gelen öğrencilerin haksızlığa uğradığı söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Ham puan, merkezi yerleştirme, mezuniyet notu eşitsizliği, öğrenci başarısı, standart puan, standartlaştırma.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.