English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 4, Sayı 3, Aralık 2014,
Sayfa: 117-123
Görüş
Geliş tarihi: 7 Kasım 2014; Kabul tarihi: 27 Kasım 2014; Çevrimiçi yayın tarihi: 21 Ağustos 2015
doi:10.2399/yod.14.019; Telif Hakkı © 2014, Deomed
Lisansüstü Eğitimin Sorunları
Erkan İbiş (E-mail)
Ankara Üniversitesi Rektörü, Ankara
Özet
Lisansüstü eğitim -özellikle doktora-, araştırmaların yapılması ve bilginin üretilmesini; bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin, kalkınmanın lokomotifi olan yüksek nitelikli insan gücünün (bilim insanları, öğretim üyeleri, araştırmacılar) yetiştirilmesini sağlar. Gelişmiş ve gelişmekte olsun tüm ülkelerde önem verilmesine karşın, lisansüstü eğitimin bazı sorunları vardır. Bu makalede, lisansüstü eğitimde dünya ülkelerinde ve Türkiye'de öne çıkan başlıca sorunlar alanyazına ve gözlemlere dayalı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'de lisansüstü eğitimle ilgili yapılan araştırmalar, ulusal gelirden ayrılan kaynaklar, uluslararasılaşma, doktora öğrencilerinin hareketliliği ve doktora öğretiminin niteliği konularındaki sorunlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Doktora, lisansüstü eğitim, lisansüstü eğitimin sorunları.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.