banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 4, Sayı 3, Aralık 2014,
Sayfa: 124-134
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 21 Aralık 2014; Kabul tarihi: 2 Şubat 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 20 Nisan 2015
doi:10.2399/yod.14.013; Telif Hakkı © 2014, Deomed
Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Mesleki Yetkinliklerinin Düzeyine İlişkin Görüşleri*
Bugay Turhan (E-mail), Berrin Burgaz
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara
*Dr. Bugay Turhan'ın doktora tezine dayalı olarak hazırlanan bu araştırma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Doktora Tez Desteği ile desteklenmiş ve 19-21 Kasım 2012 tarihlerinde Madrid, İspanya'da düzenlenen 5th International Conference of Education Research and Innovation (ICERI 2012) adlı toplantıda sözlü sunum olarak sunulmuştur.
Özet
Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programları son sınıf öğrencilerinin, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaşam boyu öğrenme için dayanak noktası olarak aldığı ölçütlere göre düzenlenen ve Ocak 2010'da Yükseköğretim (YÖK) Genel Kurulu tarafından onaylanan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'ne (TYYÇ) göre "kişisel ve mesleki yetkinlikleri" hangi düzeyde edindiklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri ise Turhan (2012) tarafından geliştirilen bir ölçek ile toplanmıştır. Bu veriler, 517 öğrenciden elde edilmiş ve veri analizinde tek değişkenli çözümleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğrencilerin tüm yetkinlikleri "çok" düzeyinde elde ettiklerini, kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında -alana özgü ve mesleki yetkinlik boyutu hariç- fark olmadığını ve öğrenci görüşlerinin bölümlere göre değişmediğini ortaya çıkarmıştır. Bu bulguların ışığında; üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin lisans programları düzeyinde öğrencilerine söz konusu yeterlikleri kazandırma konusunda başarılı olduğu ileri sürülebilir. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak, benzer bir araştırmanın üniversitenin farklı fakültelerinde de yapılması ve ölçeğin, daha geniş ve uluslararası karşılaştırılabilir farklı çalışmalarda da uygulanması önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Bologna süreci, kişisel ve mesleki yetkinlikler, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.