English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 1, Nisan 2015,
Sayfa: 1-8
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 18 Aralık 2014; Kabul tarihi: 27 Nisan 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 9 Kasım 2015
doi:10.2399/yod.15.002; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı İnançları ve Eğitim Felsefeleri
Osman Ferda Beytekin, Ayşegül Kadı (E-mail), Erdal Toprakçı
Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İzmir
Özet
Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının kontrol odağı inançları ve eğitim felsefelerini incelemektir. Araştırma, öğretmen adaylarının kontrol odağı inançları ve eğitim felsefelerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim gördükleri bölüme göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlayan tarama modelinde ve aynı zamanda öğretmen adaylarının kontrol odağı inançları ve eğitim felsefeleri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilişkisel modelde bir çalışmadır. Araştırma bulgularına göre; cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının çağdaş ve geleneksel eğitim felsefesi, çabalamanın anlamsızlığı, kadercilik ve adil olmayan dünya inancı puanları arasında anlamlı fark varken, şansa inanma ve kişisel kontrol puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. Sınıf düzeyi değişkenine göre öğretmen adaylarının geleneksel ve çağdaş eğitim felsefesi puanları anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının geleneksel ve çağdaş eğitim felsefesi ve adil olmayan dünya inancı puanları anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Öğretmen adaylarının felsefi tercih değerlendirme ve kontrol odağı ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında .05 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim felsefeleri, kontrol odağı, öğretmen adayları.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.