banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 1, Nisan 2015,
Sayfa: 26-34
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 3 Mart 2014; Kabul tarihi: 14 Ağustos 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 16 Kasım 2015
doi:10.2399/yod.15.005; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Öz Etkililik Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Sultan Güçlü1 (E-mail), Ferruh Taşpınar2 , Betül Taşpınar2
1Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü; 2Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Kütahya
Özet
Benlik saygısı, bireyin kendisini yetenekli, başarılı, değerli biri olarak algılama derecesidir. Birey ben olarak onay, kabul ve sevgi görmediğinde, başkalarından onay, kabul ve sevgi görebileceğini düşündüğü bir maske, yani sahte bir benlik geliştirir. Yani, benlik bilinci öz etkililik kavramlarını da içerir. Bu çalışma, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin benlik saygısı ve öz etkililik düzeylerinin bazı faktörler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 362 sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü hesaplanarak, 187 öğrenci (114 kadın, 73 erkek) tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmamızda öğrencilerin benlik saygıları ve öz etkililik düzeyleri bazı sosyo-demografik ve ailesel özellikler açısından değerlendirilmiştir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları gösteren, aile içi ilişkileri kuvvetli olan öğrencilerin benlik saygıları ve öz etkililik düzeyleri yüksek bulunmuştur. Öz etkililik düzeyi ile benlik saygısı arasında olumlu yönde, güçlü, anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç doğrultusunda, öğrencilerin öz etkililik düzeylerini ve benlik saygısını artıracak bir yaklaşımla eğitim programları geliştirilebilir.
Anahtar Sözcükler: Benlik saygısı, öz etkililik, üniversite öğrencileri.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.