banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 1, Nisan 2015,
Sayfa: 44-54
Derleme
Geliş tarihi: 6 Haziran 2014; Kabul tarihi: 14 Mart 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 9 Eylül 2015
doi:10.2399/yod.15.001; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Bireysel ve Sosyal Getirileri Işığında Yükseköğretime Yatırım Yapmanın Gerekliliği
Metin Özkan1 (E-mail), Habib Özgan2
1Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Öğretim Planlaması Birimi; 2Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Gaziantep
Özet
Yükseköğretime toplumsal ve bireysel getirileri nedeniyle her geçen gün artan talep, ülkelerin yükseköğretim arzını yükseltme çabası içinde olmasına neden olmaktadır. Bu çaba içerisinde ülkelerin karşılaştığı temel sorun alanlarından biri, yükseköğretimdeki okullaşma oranının hızlı bir şekilde artmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak tüm dünya ülkelerinde merkezî hükümetler tarafından yükseköğretime ayrılan kaynakların yetersiz kalmasıdır. Ülkeler bu sorunu aşmak amacıyla farklı yükseköğretim finansman yöntemleri benimsemekte ya da var olan sistemlerinde zamanla değişiklikler yapmaktadırlar. Bu doğrultuda yükseköğretimin finansmanında, son yıllarda ağırlıklı olarak kamusal finansman yerine sivil toplum örgütlerinin, sanayi kuruluşlarının ve bireylerin daha fazla finansmana katıldıkları karma finansman yöntemleri benimsenmeye başlamıştır. Ancak hangi paydaşların ne ölçüde yükseköğretim finansmanına katkıda bulunması gerektiği konusu tartışmalıdır. Yükseköğretim hizmetinin oluşturduğu faydalardan kimlerin yararlandığının belirlenmesi finansmana kimlerin katılması gerektiği konusunda fikir sağlayabilmektedir. Bu araştırmada, yükseköğretime yatırım yapmanın gerekliliğini yükseköğretimin bireysel ve toplumsal getirilerini betimleyerek ortaya koymak amaçlanmıştır. Sonuç olarak, yükseköğretimin finansmanında kamusal kaynakların kullanılmasına devam edilmesi gerektiği söylenebilir. Yükseköğretimin finansmanında kamusal kaynakların kullanımı fırsat eşitliğini sağlama yönünde kullanılabilecek bir devlet eli olarak da değerlendirilebilir. Bununla birlikte, bireyler yükseköğretim hizmetinin bedeline kendilerine sağladığı getiriler oranında katılmalıdırlar.
Anahtar Sözcükler: Bireysel getiri, kamusal finansman, özel finansman, sosyal getiri, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.