banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 2, Ağustos 2015,
Sayfa: 65-72
Görüş
Geliş tarihi: 16 Haziran 2015; Kabul tarihi: 7 Kasım 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Nisan 2016
doi:10.2399/yod.15.013; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Yükseköğretim ekonomisi ve Türkiye üniversitelerinin aktüel görünümü
Taptuk Emre Erkoç (E-mail)
Gediz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bililmler Fakültesi, Ekonomi Bölümü, İzmir
Özet
İkibinli yıllar, yükseköğretim için önemli sayılabilecek değişimler ile başladı. Ekonomik açıdan en temel değişimin bu sektöre aktarılan kamu kaynaklarındaki bariz azalmalar olduğu iddia edilebilir. Yanı sıra, 1998'deki Sorbonne ve 1999'daki Bologna deklarasyonu ile birlikte 2000 yılında kamuoyuna duyurulan Lizbon stratejisi, yükseköğretimin Avrupa Birliği üye ülkelerinde standart hale getirilmesi için kayda değer bir politika yapım etkisi de oluşturdular. Bu anlamda, kamu inisiyatiflerinin yanı sıra özel ve vakıf mülkiyetine sahip yeni oluşumların da bu sahada faal olmaya başlamasına şahit olundu. Türkiye, Birliğe aday ülkelerden biri olarak, devlet dışı aktörleri, yükseköğretim hizmeti sunumunda destekleyen ülkeler arasında yerini aldı. Günümüz itibariyle Türkiye yükseköğretimi bünyesinde 80'e yakın vakıf üniversitesi, kamu üniversiteleri ile rekabet halinde, faaliyette bulunmaktadır. Nicelik olarak varlığı ve önemi artık göz ardı edilemeyen bu üniversitelerin akademik sahada gösterecekleri başarının Türkiye'ye yapacağı katkı da yadsınamayacak bir gerçektir. Bu çalışma, dünyada ve Türkiye'de kamu yükseköğretiminin durumunu irdelemekle birlikte, vakıf üniversitelerinin Türkiye yükseköğretimindeki yerini inceleme altına almıştır.
Anahtar Sözcükler: Kamu yükseköğretimi, Türkiye, vakıf üniversiteleri, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.