banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 2, Ağustos 2015,
Sayfa: 73-80
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 22 Temmuz 2014; Kabul tarihi: 12 Temmuz 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Kasım 2015
doi:10.2399/yod.15.004; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Hemşirelik Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelikte Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri*
Dilek Sarpkaya (E-mail), Ümran Dal
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Lefkoşa, KKTC
*Bu çalışmanın özeti, II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu'nda sözel bildiri olarak sunulmuştur (10-12 Nisan 2014, Çanakkale).
Özet
Çalışma, hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin hemşirelikte lisans eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı türdeki araştırmanın örneklemini Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2013-2014 güz yarıyılında öğrenim gören gönüllü 88 son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak; öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini, teorik ve uygulama eğitimine ilişkin görüşlerini ve önerilerini belirlemek amacıyla geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %53.5'i 21-22 yaş grubunda, %89.8'i kadın, %85.2'si bekar, %69.3'ü TC uyruklu ve %77.3'ü çekirdek aile yapısındadır. Öğrencilerin %53.4'ü derslerin verimli ve yeterli olduğunu, %20.5'i derslerin ağır ve detaylı anlatıldığını, %19.3'ü derslerin blok yapılmasının verimliliği azalttığını ve %11.4'ü Türkiye'den yarı zamanlı gelen öğretim elemanlarının eğitimde sorun yaşattığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin teorik eğitime ilişkin önerilerinin; 'hemşirelik açısından önemli olan bilgilerin verilmesi, gereksiz bilgilerin verilmemesi' (%23.9), 'derslerin sıkıştırılmadan geniş zamanda anlatılması' (%19.3), 'derslerle uygulamanın birlikte yürütülmes' (%10.2) şeklinde olduğu görülmüştür. Çalışmada öğrenciler; uygulama yapma olanaklarının ve el becerilerinin eksik olduğunu (%37.5), Türkiye'de yaptıkları stajın daha verimli olduğunu (%22.7), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) hastanelerde yeterli vaka göremediklerini (%19.3), hemşirelerin kötü davrandıkları/yardımcı olmadıklarını (%17.0), öğretim elemanı sayısının yetersiz olduğunu (%17.0) bildirmişlerdir. Hastane uygulamasına ilişkin önerilerin ise küçük gruplarla uygulama yapılması (%20.5), uygulamada sürekli öğretim elemanının öğrenci ile birlikte olması (%15.9) ve hemşirelerin öğrencilere yardımcı olması için gerekenin yapılması (%12.5) şeklinde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin çoğu teorik eğitimi yeterli bulmakla birlikte teorik eğitim içeriğinin gözden geçirilmesi, uygulama eğitimine ilişkin sorunların olduğu ve bunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, hemşirelikte lisans eğitimi, öğrenci memnuniyeti.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.