banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 2, Ağustos 2015,
Sayfa: 81-90
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 20 Ocak 2015; Kabul tarihi: 23 Ağustos 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 22 Nisan 2016
doi:10.2399/yod.15.010; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Üniversitelerde Örgütsel Sessizliğin Olası Sonuçları
İlknur Algın1 (E-mail), Gülsün Atanur Baskan2
1Kara Havacılık Okulu Komutanlığı; 2Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara
Özet
Bu çalışmada, Ankara ilinde bulunan üç devlet üniversitesinin Fen-Edebiyat, Eğitim ve Mühendislik fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının, örgütsel sessizliğin olası sonuçlarına yönelik düşüncelerini belirlemeyi çalıştık. Bu amaçla, araştırmaya katılan öğretim elemanlarının sessizlik algılarını cinsiyet, unvan, idari görev, fakülte ve görev süresi değişkenlerine göre inceledik. Araştırmaya, tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 349 kişi katıldı. Çalışmada, Çakıcı (2007) tarafından geliştirilmiş "Örgütsel Sessizlik Ölçeği" kullanıldı. Ölçekten elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA'dan yararlanıldı. Araştırmada; çalışmaya katılan öğretim elemanlarının örgütsel sessizliğin olası sonuçlarına yönelik algılarında cinsiyet, unvan, idari görev, çalışma süresi ve fakülte değişkenlerine yönelik istatistiki anlamda farklılıklar bulundu.
Anahtar Sözcükler: Örgütsel sessizlik, sessizlik, üniversitelerde sessizlik.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.