banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 2, Ağustos 2015,
Sayfa: 91-102
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 15 Haziran 2015; Kabul tarihi: 24 Aralık 2015; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Nisan 2016
doi:10.2399/yod.15.011; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Türkiye'deki Üniversitelerin Konumlandırma Kriterleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Kahraman Çatı1, Yusuf Bilgin2 (E-mail)
1Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Düzce; 2Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Bartın
Özet
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki üniversitelerin konumlandırma faaliyetlerinde ön plana çıkan boyutları incelemektir. Bununla birlikte, eğitim kurumlarının konumlandırılmasında önemli bir faktör olan eğitimin niteliği açısından Türkiye'deki üniversitelerin kendilerini konumlandırdıkları boyutlar incelenecektir. Nitel araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada doküman inceleme tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye'deki 193 devlet ve vakıf üniversitesi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, üniversitelerin web sitelerinde yer alan tanıtım videoları incelenerek elde edilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Türkiye'deki üniversitelerin konumlandırma çalışmalarında ön plana çıkan boyutların öğrenci yaşamı, üniversitenin bulunduğu şehir ve verilen eğitimin niteliği olduğu belirlenmiştir. Üniversitelerin vermiş oldukları eğitimin niteliği açısından ise konumlandırma boyutlarının yabancı dil eğitimi, mesleki başarı, iş bulma olanakları, burs olanakları, uluslararası faaliyetler, uygulamalı eğitim, akademik kadro ve kütüphane olanakları olduğu saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Eğitim, konumlandırma, Türkiye, üniversite.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2021, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.