banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 5, Sayı 3, Aralık 2015,
Sayfa: 162-169
Örnek Olay
Geliş tarihi: 11 Kasım 2015; Kabul tarihi: 22 Mart 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Temmuz 2016
doi:10.2399/yod.15.018; Telif Hakkı © 2015, Deomed
Bologna Süreci Kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi Paketi Tasarım Sürecine Makro Bakış*
Ömür Neczan Timurcanday Özmen1, Güzin Özdağoğlu1 (E-mail), Muhammet Damar2, Erhan Akdeniz2, Pınar Süral Özer3, Ethem Duygulu3, Mübeccel Banu Durukan Salı1, Mert Topoyan3
Dokuz Eylül Üniversitesi 1İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, 2Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 3İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, İzmir
*Bu çalışma, I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi'nde (17-18 Eylül 2015, Ankara) bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Bilgi paketleri, yükseköğretim kurumları için kurumu ve programları tanıtan, sistematik bir dokümantasyon sağlayan, yazılım alt yapısıyla desteklenmiş, sürdürülebilir bir sistemi ifade eden rehber niteliğinde yapılardır. Bu çalışma, böylesi bir yapının Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde nasıl tasarlandığını ve hayata geçirildiğini anlatmaktadır. İlk aşamada bu ürünün paydaşları, paydaşların kullanacağı sistem varlıkları, teknolojik alt yapı ve yazılımlar tanımlanmıştır. Paydaşlar arasındaki ilişkiler, görev dağılımları, gerçekleştirilen aşamalar, zaman içindeki ilerleyişler gözlemlenerek, standart belgeler oluşturulmuştur. Sistematik bir altyapının kurulmasından sonra, üniversite genelinde katılımın sağlanması ve problemlerin giderilmesinde "kar yığını modeli" kullanılmıştır. Bilgi paketi bileşenleri, Bologna Süreci gerekliliklerinde tanımlanmış kurallara göre düzenlenmektedir. Bu bileşenler düzenlenirken, bazı kısımlar yeniden tanımlanmış, bazı kısımlar ise DEÜ otomasyon sisteminin diğer bileşenlerinden aktarılmıştır. Bu şekilde bütünleşerek tek bir ürün haline gelen bilgi paketi, sistemin bütünü içerisindeki hataların, eksikliklerin ve iyileştirilmesi gereken süreçlerin keşfedilmesine olanak sağlamıştır. Gerçekleştirilen örnek olay çalışmasıyla, bilgi paketi ve ilişkili olduğu tüm süreçler sistematik bir şekilde ele alınarak aralarındaki etkileşimler grafik çizimlerle sunulmuştur. Bu çalışma, zorunlu ya da gönüllü olarak benimsenen önemli bir sürecin nasıl kurgulanabileceğini sistematik bir şekilde ortaya koyması adına örnek olay niteliği taşımaktadır.
Anahtar Sözcükler: Bilgi paketi, Bologna Süreci, Dokuz Eylül Üniversitesi, kar yığını modeli.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.