banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 6, Sayı 1, Nisan 2016,
Sayfa: 22-27
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 25 Şubat 2016; Kabul tarihi: 5 Eylül 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 17 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.16.005; Telif Hakkı © 2016, Deomed
3+1 Eğitim Modelinden Beklentiler: Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği*
Tuba Şahin Ören, Veli Erdinç Ören (E-mail)
Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu, Uşak
*Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 3+1 Eğitim Programından Beklentilerinin İncelenmesi, konu başlığı ile "Özet Metin" olarak sunulmuştur. ERPA International Congresses on Education 2015, Atina-Yunanistan, s.42.
Özet
Bu araştırma Banaz Meslek Yüksekokulu'nda 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilk kez "İşletme Yönetimi" programında, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da "Turizm ve Otel İşletmeciliği, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, Mobilya ve Dekorasyon" programlarında uygulanmaya başlayan 3+1 eğitim modelinin öncesinde öğrencilerin programdan beklentilerini ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Banaz Meslek Yüksekokulu'nda 3+1 eğitim modeline göre eğitim veren söz konusu programlara kayıtlı 115 öğrenci oluşturmaktadır. Evren, ulaşılabilir nitelikte ve büyüklükte olduğu için gönüllü örnekleme yöntemi kullanılmış ve 90 öğrenciden dönüt alınmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Package of Social Sciences) kullanılmıştır. Anket çalışması sonucunda örneklem kapsamındaki öğrencilerin eğitim aldıkları programlarını ilk sıralarda tercih etmiş olmalarına rağmen, önemli bir çoğunluğunun tercihlerini yaparlarken programlarındaki 3+1 eğitim modelinden habersiz olarak programlarını seçtiği belirlenmiştir. Ancak bu model hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerde mezuniyet sonrasında uygulanan bu modelle sektörde daha başarılı olacakları inancı tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: 3+1 eğitim modeli, beklenti, eğitim, ön lisans, uygulama eğitim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.