banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 6, Sayı 2, Ağustos 2016,
Sayfa: 49-61
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 16 Ağustos 2016; Kabul tarihi: 30 Kasım 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 24 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.16.007; Telif Hakkı © 2016, Deomed
Türkiye'de Üniversite Öğrencisi Olmak: Şehir Halkı, Türk ve Uluslararası Öğrenciler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması
Hasan Bacanlı1, Yavuz Erişen2, Nadir Çeliköz2, Mehmet Ali Dombaycı3, Engin Karadağ4 (E-mail), Metin Toprak5, Mehmet Şahin2, M. Akif Kireçci6
1Üsküdar Üniversitesi, İstanbul; 2Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul; 3Gazi Üniversitesi, Ankara; 4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir; 5İstanbul Üniversitesi, İstanbul; 6İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ankara
Özet
Bu araştırmada, Türk ve uluslararası üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri şehre, şehir halkının ise bu öğrencilere karşı tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel desende tasarlanan araştırmada nicel araştırma yaklaşımı desenlerinden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 1055 uluslararası üniversite öğrencisi, 1306 Türk üniversite öğrencisi ve bu öğrencilerin öğrenim gördükleri şehirlerdeki 1003 vatandaş oluşturmuştur. Araştırmada veriler, araştırma kapsamında geliştirilen üç tutum ölçeğiyle elde edilmiş olup elde edilen verilerin çözümlenmesinde t-testi ve ANOVA analizi kullanılmıştır. Bulgular, Türk öğrencilerin öğrenim gördükleri şehre ilişkin tutumlarının orta, uluslararası öğrencilerin tutumlarının ise orta-üstü seviyede olduğunu; buna karşın şehir halkının ise üniversite öğrencilerine karşın alt-orta seviyede bir tutum sergilediğini göstermiştir. Ayrıca toplum tarafından öğrenci şehri (örneğin Bursa, İzmir, Eskişehir) olarak bilinen şehirlerde öğrenim görmek öğrencilerin şehre karşı tutumlarını pozitif etkilemektedir. Buna karşın özellikle İstanbul gibi geçim standardı yüksek, ulaşım ve barınma sorunun olduğu şehirler ise öğrencilerin şehre karşı tutumlarını negatif olarak etkilemektedir. Sonuç olarak üniversite eğitiminin kalitesini artırmak için sadece fiziksel yapılara ve eğitim içeriğinin kalitesine değil, üniversitenin bulunduğu şehirlerdeki illerdeki halkın öğrencilere karşı tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesine de önem verilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Şehir halkı, tutum, uluslararası öğrenci, uluslararasılaşma, üniversite.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.