banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 6, Sayı 2, Ağustos 2016,
Sayfa: 62-71
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 9 Mart 2016; Kabul tarihi: 17 Kasım 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 24 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.16.009; Telif Hakkı © 2016, Deomed
Öğretmen adaylarında düşünme stilleri, amaç yönelimleri ve akademik başarı arasındaki yordayıcı ilişkilerin analizi
Mustafa Buluş
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Denizli
Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarında düşünme stillerinin amaç yönelimleri ve her iki değişkenin birlikte akademik başarı üzerindeki yordayıcı etkilerini incelemektir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde farklı bölümlerde öğrenim gören 270 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak Düşünme Stilleri ve Amaç Yönelimleri Ölçekleri ile Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları düşünme stilleri, amaç yönelimleri ve akademik başarı arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Yapılan regresyon analizinde düşünme stillerinin amaç yönelimlerini ve her iki değişkenin birlikte akademik başarıyı anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Bu bağlamda I. Tip düşünme stillerinden hiyerarşik ve liberal stiller öğrenme amaç yöneliminin, yargısal stil ise performans amaç yöneliminin; II. Tip düşünme stillerinden muhafazakar düşünme stili kaçınma amaç yöneliminin anlamlı yordayıcıları olmuştur. Ayrıca, akademik başarının en güçlü yordayıcılarının öğrenme ve kaçınma amaç yönelimleri olduğu bulgulanmıştır. Araştırmada, elde edilen sonuçlar eğitimciler açısından tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Akademik başarı, amaç yönelimleri, düşünme stilleri.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.