English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 6, Sayı 2, Ağustos 2016,
Sayfa: 84-94
Örnek Olay
Geliş tarihi: 16 Ağustos 2016; Kabul tarihi: 30 Kasım 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 24 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.16.008; Telif Hakkı © 2016, Deomed
Bologna Süreciyle İlgili Bir İnceleme: Öğrenci Başarısını Değerlendirme Yöntemleri ile Öğrenci İş Yükünün Karşılaştırılması*
Zeynep Şen1 (E-mail), Gonca Uludağ2, Yüksel Kavak1, Süleyman Sadi Seferoğlu3
1Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2Temel Eğitim Bölümü, 3Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara
*Bu çalışmanın bir bölümü 17-18 Eylül 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresinde" sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Avrupa yükseköğretiminde bir reform niteliği taşıyan Bologna süreci, öğrenci iş yükünü esas alan Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) dayalı olup, uygulamalarda öğrenci iş yükünün hesaplanması ve öğrenci başarısını değerlendirme yöntemleri kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi'nin Bologna süreci çalışmaları kapsamında güncellenen lisansüstü programlarının ders bilgi paketlerindeki derslerin AKTS kredilerinin belirlenmesinde etkili olan öğrenci iş yükü ile öğrenci ders başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınan görevlerin karşılaştırılmasıdır. Çalışma kapsamında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen, tezli yüksek lisans düzeyindeki 12 program ele alınmıştır. Söz konusu yüksek lisans programlarının her birinden, bilim dalına özgü temel ders niteliği taşıyan iki zorunlu, iki seçmeli statüde olmak üzere toplam 48 dersin bilgi paketleri incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları, değerlendirme sistemi tablolarında yer alan görevlerle öğrenci iş yükü tablolarında yer alan görevlerin genel olarak birbirleriyle örtüşmediğini göstermiştir. Ayrıca ders değerlendirme sistemi tablolarında yer alan görevlerin sayıları ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin katkı oranları ile öğrenci iş yükü görevlerinin sayı ve saatleri de çoğunlukla çelişmektedir. Bazı derslerin toplam iş yükünün yanlış hesaplandığı ve AKTS (öğrenci iş yükü) tablosu hesaplamaları yapılırken toplam iş yükünün göz ardı edildiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretim elemanlarının ders bilgi paketlerinin doldurulması, öğrenci iş yükünün hesaplanması ve ders değerlendirme sistemi oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, ders bilgi kataloğu için kullanılan bilgisayar yazılımından kaynaklandığı düşünülen tablolar arasındaki görev farklılıklarının nedenlerinin araştırılmasının önemli olduğu söylenebilir. Bu durumda da üniversitelerin yazılım güncelleme çalışmalarına gereken önemi ve önceliği vermesinin gereği vurgulanabilir.
Anahtar Sözcükler: AKTS, Avrupa Yükseköğretim Alanı, Bologna süreci, ders bilgi paketi, eğitim bilimleri, Hacettepe Üniversitesi, iş yükü, öğrenci iş yükü, öğrenci değerlendirme yöntemleri, Türkiye, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.