banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 6, Sayı 2, Ağustos 2016,
Sayfa: 95-103
Derleme
Geliş tarihi: 5 Mayıs 2016; Kabul tarihi: 12 Haziran 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 24 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.16.003; Telif Hakkı © 2016, Deomed
Uluslararası Üniversite Sıralama Endekslerinde Türk Üniversitelerinin Yeri
Gökçen Arkalı Olcay1 (E-mail), Melih Bulu2
1İstanbul Şehir Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul; 2İstinye Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul
Özet
Üniversitelerin performanslarını eğitim, araştırma, yayın, uluslararasılaşma gibi çeşitli kriterler boyutunda ölçümleyen uluslararası derecelendirme endekslerinin yükseköğretimde kaliteyi ölçmeye yarayan bir araç olup olamayacağı tartışmaları akademik camiada devam ederken kamuoyunda bu endeksler büyük oranda ciddiye alınır hale gelmiştir. Her yıl dünyanın önde gelen uluslararası üniversite derecelendirme endeksleri önceden belirledikleri kriterler, kriterleri ölçen göstergeler ve göstergelerin ilgili ağırlıkları doğrultusunda çoğunlukla tek bir skorla ifade edilen sıralamalarını paydaşları ile paylaşmaktadır. Kullanılan kriterler ve metodolojik farklılıkların fiili sıralamaları nasıl etkilediği bir sorun iken, Türk üniversitelerinin bu sıralamalardaki görünürlüğü bir başka araştırma alanı oluşturmaktadır. Bu çalışmada 2011 ve 2015 yılları arasında THE World, QS World, ARWU ve URAP gibi önde gelen endekslere giren Türk üniversiteleri, bu üniversitelerin benzer ve ayırt edici özellikleri ve zaman içerisinde sıralamalardaki değişimleri ele alınmaktadır. Üniversitelerin büyüklüğü, devlet ve vakıf üniversitesi farklılığı, tıp fakültelerinin varlığı ve zaman içerisinde yerleşmiş üniversite itibarı gibi faktörlerin Türk üniversitelerinin uluslararası endekslerde sıralamalara girmesinde etkili olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kalite, üniversite, üniversite derecelendirme endeksleri, Türk üniversiteleri, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.