English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 6, Sayı 3, Aralık 2016,
Sayfa: 117-127
Derleme
Geliş tarihi: 16 Temmuz 2016; Kabul tarihi: 31 Ekim 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.16.013; Telif Hakkı © 2016, Deomed
YÖK Başkanları ve YÖK Uygulamalarına Yapılan Eleştirilere Genel Bir Bakış
Sevilay Aydemir (E-mail), Mehmet Çağatay Özdemir
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara
Özet
Yükseköğretim sisteminin hiyerarşik bir yapıya sahip olması ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun geniş yetkiler tanıması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı'nın yükseköğretim sistemi üzerinde önemli bir rolü vardır. Dolayısıyla YÖK başkanları yükseköğretim sistemini önemli ölçüde etkilemiş ve yükseköğretim politikalarına yön vermiştir. YÖK'ün aldığı kararlara ve uygulamalara yapılan eleştiriler, bazen bir kurum olarak YÖK'ü bazen de bu kurulun başkanını hedef almıştır. Kurul 1980 askeri müdahalesi sonrasında kurulmuş ve 1981'de İhsan Doğramacı bu Kurul'un ilk başkanı olarak atanmıştır. Doğramacı'dan sonra günümüze kadar altı YÖK Başkanı göreve getirilmiştir. Üniversite ve yükseköğretime ilişkin sorunlar, tartışmalar ve eleştiriler her bir kurul başkanı döneminde farklı bir şekilde ele alınmıştır. Bu çalışmada; YÖK başkanlarının en çok tartışılan karar ve uygulamaları ele alınarak, yapılan eleştirilerin özetlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yükseköğretimin sorunları ve YÖK'ün uygulamalarıyla ilgili çalışmalar, raporlar ve gazete arşivleri incelenmiş; yükseköğretimle ilgili tartışmalar ve eleştiriler tarihsel bağlam içinde ele alınarak özetlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: YÖK başkanları, yükseköğretim, Yükseköğretim Kurulu.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.