banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 6, Sayı 3, Aralık 2016,
Sayfa: 128-141
Derleme
Geliş tarihi: 15 Kasım 2015; Kabul tarihi: 9 Ağustos 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Ocak 2017
doi:10.2399/yod.16.011; Telif Hakkı © 2016, Deomed
Öğrenci Memnuniyeti Açısından Üniversiteler Arası Sıralamada Yeni Bir Sistem Önerisi
Emrah Aydemir (E-mail)
İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Türkiye'deki artan üniversite sayısının etkisiyle üniversiteler arasında rekabet ve kıyaslama günden güne daha dikkat çekici hale gelmiştir. Dünya üniversiteleri sıralamasının kullandığı ölçütler incelendiğinde ağırlıklı olarak bilimsel yayınların dikkate alındığı görülmüştür. Bunlar arasında akademik personelin makale, atıf, bildiri, hakemlik, jürilik, ödül, patent vb. bilimsel çalışmaları yüksek ağırlıklara sahiptir. Üniversitelerin araştırma merkezleri olmasının yanı sıra eğitim kurumları da olduğu ve bu eğitimi sunmuş oldukları öğrencilerin de üniversiteye bakışı şüphesiz çok önemlidir. Bu çalışmada ulusal bir sıralama sistemi olan URAP ve uluslararası sıralama sistemlerinden olan QS World, Webometrics, Leiden, ARWU, Times Higher Education, The Center for Measuring University Performance, FORBES, U.S. News ölçütleri ve ağırlıkları incelenmiştir. Buradaki ölçütlerin harmanlaması yapılarak farklı sıralama sistemleri ile birlikte öğrenci memnuniyetlerini de ölçebilecek çeşitli ölçütler ile üniversite sıralamalarında yeni bir sistem önerisi ortaya konulmuştur. Çalışma sonunda ortaya çıkacak yeni ölçütler, üniversitelerin iyileştirmeye açık yanlarını görebilmelerini sağlayacak olması sebebiyle yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca üniversite tercihleri yapan öğrenciler için de üniversiteleri sundukları hizmet bakımından karşılaştırma imkânı sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Akademik performans, öğrenci memnuniyeti, üniversiteler arası sıralama.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.