banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Burak Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 6 Haziran 2017; Kabul tarihi: 19 Aralık 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 28 Aralık 2017
doi:10.2399/yod.17.026; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Yayıncılık: Üniversite Dergilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Azime Nehir Özdemir (E-mail), Yusuf Alpaydın
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Bu çalışma ile Türkiye'de gelişmekte olan akademik yayıncılıkla ilgili olarak; üniversite dergilerinin niceliksel durumunu birtakım dergi kalite ölçütleri açısından inceleyerek ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışma ile ülkemizde yeterli sayıda çalışma bulunmayan akademik yayıncılık alanına katkı sağlamak hedeflenmiştir. Çalışmanın örneklemi DergiPark yayın platformunda yer alan 45 üniversitenin 463 adet dergisi ile sınırlandırılmıştır. Tarama modeli kapsamında yer alan çalışmada, içerik analizi tekniği kullanılmış ve toplanan veriler SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre DergiPark'ta yer alan üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi sahip olduğu akademik dergi sayısı diğer üniversitelerin sahip olduğu akademik dergi sayısından fazladır. Ayrıca ülke çapında yayınlanan dergi sayılarında geçmişten bugüne düzenli artış olduğu görülmektedir. Yayınlanan dergilerin sayılarına göre ise Sosyal ve Beşeri Bilimler, konu alanları içinde geçmişten günümüze hep en önde yer almaktadır. Araştırma kapsamındaki dergilerin konu alanlarına göre dağılımı incelendiğinde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanındaki dergilerin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ayrıca iki farklı dilde yayınlanan dergi sayısının tek dilde yayınlanan dergi sayısından yüksek olması, Türkçe ve İngilizce dışında altı ayrı dilde yayın yapan akademik dergilerin bulunması ve dergilerin büyük çoğunluğunda hakem sayısının 10'dan fazla olması dikkat çeken diğer unsurlardır. Türkiye'de akademik yayıncılık alanında yapılmış çalışmaların yetersizliği sebebiyle bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Özellikle açık erişime sahip dergileri; makale kalitesi, bilimsel yeterlilikleri ile çeşitli niceliksel göstergeler bakımından karşılaştıran çalışmalar gerçekleştirmek yararlı olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Akademik dergiler, bilim, dergi yayıncılığı, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.