banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Burak Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 29 Mayıs 2017; Kabul tarihi: 19 Aralık 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 28 Aralık 2017
doi:10.2399/yod.17.027; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Yurtdışında eğitim: Bir Türk üniversitesinde uluslararası öğrenci deneyimleri
Devrim Vural Yılmaz (E-mail)
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Isparta
Özet
Küreselleşmenin ekonomi politiği yükseköğretim alanında da önemli dönüşümleri beraberinde getirmekte, yükseköğretimde bir paradigma değişiminden söz edilmektedir. Bu dönüşümün odağında uluslararasılaşma yer almakta, uluslararası eğitim sektörü kapsam ve içerik açısından hızlı bir gelişme göstermektedir. Ancak, yurtdışı eğitim getirilerinin yanı sıra uluslararası öğrenciler açısından birçok zorluğu da bünyesinde barındırmaktadır. Bu nedenle üniversiteler uluslararası öğrencilerin gereksinimlerini gözetmeye ve onları kampus yaşamına dahil etmeye çalışmaktadır. Türkiye de uluslararası öğrenciler için cazibe odağı haline gelmeyi ve bölgesinde bir yükseköğretim merkezi olmayı hedefleyen ülkelerden biridir. Son yıllarda bu kapsamda önemli düzenlemelere gidilmekte, uluslararası öğrencilerin sayısını arttırmak ve aynı zamanda koşullarını iyileştirmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu alanda kaydedilen olumlu gelişmelerin yanında sorunlu alanlar da bulunmaktadır. Türkiye'nin yükseköğretim potansiyelini daha iyi kullanabilmesi için uluslararası öğrenciler ile ilgili çalışmaların arttırılması, mevcut politikaların bu çalışmalar doğrultusunda güncellenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da uluslararası öğrencilerin deneyimlerinden yola çıkarak bu alandaki birikime katkı sağlamaktır. Çalışmada Türkiye'de bir devlet üniversitesi olan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 2016 yılında uluslararası öğrencilerle gerçekleştirilen anket uygulamasının bulguları tartışılmakta, öğrencilerin tespitlerine yer verilmekte ve bu doğrultuda öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Öğrenci hareketliliği, Türk yükseköğretiminde uluslararasılaşma, uluslararası eğitim, uluslararası öğrenciler, yükseköğretim politikaları, yükseköğretim yönetimi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.