banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Burak Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Derleme
Geliş tarihi: 10 Kasım 2016; Kabul tarihi: 19 Mart 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 18 Ocak 2018
doi:10.2399/yod.17.009; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Mühendislik eğitiminde yaşam boyu öğrenme becerisi olarak içsel iletişim
Tanju Deveci1 (E-mail), Roger Nunn2
1Kalifa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İngilizce Bölümü, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri; 2Şarika Amerikan Üniversitesi, Yazı Çalışmaları Bölümü, Şarika, Birleşik Arap Emirlikleri
Özet
Mühendislerin yalnızca teknik becerilerle yetinebileceğine ilişkin tartışmalar artık geçerliliğini yitirmiş bulunmaktadır. Gerek mesleklerinde gerekse yaşam boyu öğrenme konusunda başarılı olabilmek için bir takım sosyal becerilere de sahip olmaları gerekmektedir. Ancak mühendislik eğitimi veren kurumlardaki müfredatlarda, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak türden ders içerik ve uygulamaları yeterince yaygın değildir. Bu becerilerin en önemlilerinden bir tanesi, kişinin kendisiyle (içsel) iletişimidir. Görüş türünde hazırlanmış bulunan bu makalede içsel iletişimin anlamı ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin önemi tartışılmaktadır. Bu iletişim türünün önemine dair farkındalık, kendimizi tanımamıza, bilinçli, etik ve topluma faydalı kararlar vermemize yardımcı olacaktır. Yaşam boyu öğrenmenin, bireylerin ve toplumun gelişmesine ilişkin hedefini göz önünde bulundurarak mühendislerin mesleklerinde yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirmeleri gerektiğini savunacağız. Bunun için ise içsel iletişim becerilerinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizeceğiz. Ayrıca içsel iletişimin, kişiler arası iletişimin etkinliği açısından önemini tartışacağız. Bu amaçlar ışığında mühendislerin gerçekleştirmeleri gereken içsel iletişim becerilerini ve aktivitelerini betimleyeceğiz. Yapılandırmacı öğrenme kapsamında, yansımacı düşünme, imgeleme ve gelişim raporu gibi eğitim uygulamalarının öğrencilerin içsel iletişim becerilerine ve dolayısıyla yaşam boyu öğrenmeye katkılarını tartışacağız.
Anahtar Sözcükler: Bireyler arası iletişim, içsel iletişim, mühendislik eğitimi, sosyal beceriler, yansımacı yazma, yaşam boyu öğrenme.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.