banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2017,
Sayfa: 10-27
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 13 Ağustos 2016; Kabul tarihi: 29 Kasım 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 23 Şubat 2017
doi:10.2399/yod.17.002; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Üniversite Öğrencilerinin Derste Can Sıkıntısına İlişkin Görüşleri: Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma
Nihan Demirkasımoğlu (E-mail)
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara
Özet
Bu araştırmada, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının derste deneyimledikleri can sıkıntısının nedenleri, can sıkıntısı anında yaptıkları ve hissettikleri, can sıkıntısının devamsızlıklarına ve ders başarılarına etkisi, can sıkıntısı yaşadıkları derslerin özellikleri ve can sıkıntısıyla başa çıkmada kullandıkları stratejilerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının derste deneyimledikleri can sıkıntısını, ona eşlik eden bazı duygu, davranış ve sonuçları ile birlikte anlamanın nitel araştırmanın keşifsel doğası ile mümkün olabileceği gerekçesiyle, bu araştırma türü seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ve yedi açık uçlu, bir çoktan seçmeli sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmaya Ankara'da bir devlet üniversitesinin eğitim ve edebiyat fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarından 270 lisans öğrencisi katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin üçte biri derslerinin yarısını ve çoğunu, yarısından fazlası ise derslerinin bazılarını sıkıcı bulmaktadır. Öğretmen adaylarının en fazla öğretim elemanından kaynaklanan ve daha sonra kendilerinden/öğrencilerden kaynaklanan nedenler dolayısıyla can sıkıntısı yaşadıkları belirlenmiştir. Katılımcıların öznel değerlendirmelerine göre, öğretim elemanından kaynaklı nedenler, öğretmen adaylarının devamsızlıklarını tetiklemek yoluyla akademik performanslarında düşüşe neden olmaktadır. Öğretmen adaylarının derste can sıkıntısını yönetmede en sık başvurdukları iki yol; cep telefonunun oyun, müzik ve benzeri eğlence amaçlarıyla kullanılması ile yakınlarındaki arkadaşları ile sohbet etmektir. Öğretmen adaylarının üçte biri, can sıkıntısını yenip derse odaklanmaya çalışsa da, çoğunluğunun dersin konusu dışındaki etkinliklerle aktif ya da pasif olarak uğraştıkları belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Can sıkıntısı, can sıkıntısı nedenleri, öğretmen adayları, üniversite öğrencileri, yönetme stratejileri.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.