banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2017,
Sayfa: 28-38
Derleme
Geliş tarihi: 7 Haziran 2016; Kabul tarihi: 16 Ocak 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 10 Mart 2017
doi:10.2399/yod.17.003; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Türkiye'de Yükseköğretimin Genişlemesi: Gerekçeler ve Ortaya Çıkan Sorunlar
Ebru Karataş Acer1 (E-mail), Nezahat Güçlü2
1Uşak Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Uşak; 2Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara
Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yükseköğretimin genişleme politikasını, bu genişlemenin dayandığı gerekçeleri ve bu politikadan kaynaklı sorunları betimleyerek ortaya koymaktır. Türkiye'de 2016 itibari ile, üniversitelerin sayısı 111 devlet üniversitesi, 63 vakıf üniversitesi ve 7 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 181'e yükselmiştir. 2006 yılından sonra üniversite sayısı 77'den 181'e yükselerek %131 oranında; devlet üniversitesi sayısı ise 53'den 111'e yükselerek %109 oranında bir artış göstermiştir. Özellikle 2006 yılından sonra üniversitelerin hızla genişlemesinin dayandığı sosyolojik, ekonomik, ideolojik, politik gerekçelerinin incelenmesi gerekli kılınmıştır. Ayrıca üniversitelerin hızla genişlemesi ve her ile kurulmaları, Türk yükseköğretim sisteminin, reform ve politikalardan kaynaklanan bazı sorun ve problemler ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın, nitelik ile nicelik, çeşitlilik (diversity) ile homojenleşme sorunlarını betimleyerek incelemesinden dolayı Türk yükseköğretim sisteminin karşılaştığı bazı temel sorunlara ışık tutacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak, Türk yükseköğretim sistemindeki nicelik ile nitelik konusunda üniversitelerin artan sayısına paralel olarak kalitelerinin de arttığı söylenememektedir. Aynı zamanda, çeşitlilik ve homojenleşme konusunda özellikle yeni açılan üniversitelerin giderek eş biçimli ve benzer özellikler göstererek Türk yükseköğretim sisteminin aynılaşmasına yol açtığı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Eş biçimlilik, yükseköğretimde nitelik ve çeşitlilik, yükseköğretimin genişlemesi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.