English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2017,
Sayfa: 39-45
Derleme
Geliş tarihi: 30 Mart 2015; Kabul tarihi: 24 Aralık 2016; Çevrimiçi yayın tarihi: 29 Nisan 2017
doi:10.2399/yod.17.004; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Tıp Eğitiminde Klinik Yeterliliğin Değerlendirilmesi
Özlem Serpil Çakmakkaya (E-mail)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Geleneksel tıp eğitiminde yoğun kavramsal bilginin öğretilmesine odaklanılmış olmasına rağmen günümüzde tıp fakülteleri mükemmel ve tam donanımlı doktorlar yetiştirmek için gerekli olan klinik beceri ve tutumların öğretilmesi konusunda giderek daha fazla dikkat göstermektedir. Tıp programları öğrencilerinin öğrenme düzeylerindeki ilerlemeyi sınavlarla değerlendirmek zorundadırlar. Bu bağlamda klinik beceriler ya da profesyonel davranışları değerlendirmek için farklı türlerde sınavları içeren geniş bir sınav yelpazesine ihtiyaç vardır. Klinik becerilerin ve tutumların nasıl geçerli ve güvenilir bir şekilde değerlendirileceğine yönelik arayışlar uzun süredir devam etmektedir. Bu makalede tıp eğitiminde klinik beceri ve tutum alanındaki yeterliliklerin ölçülmesinde kullanılabilecek farklı sınav yöntemleri tanıtılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Klinik yeterlilik, ölçme ve değerlendirme, tıp eğitimi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.