banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2017,
Sayfa: 46-71
Derleme
Geliş tarihi: 21 Eylül 2016; Kabul tarihi: 15 Ocak 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 29 Nisan 2017
doi:10.2399/yod.17.001; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Öğrencilerin kitlesel açık erişim çevrimiçi derslerdeki kazanımları: Ders tasarımına yönelik bazı öneriler
Olga Pilli1 (E-mail), Wilfried Admiraal2
1Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Girne, KKTC; 2Leiden Üniversitesi ICLON, Leiden, Hollanda
Özet
Üçüncü nesil uzaktan eğitim kapsamında kitlesel açık erişim çevrimiçi dersler (massive open online courses, MOOC'lar) sayesinde yüksek öğrenimde herkes istediği yerden ücretsiz eğitim alabilmektedir. Son yıllarda, eğitimde MOOC'ların yeri üzerine birçok çalışma yapılmıştır, ancak öğrencilerin kazanımları üzerine olan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, açık erişim çevrimiçi derslerin tasarlanmasına yönelik birtakım önerileri belirlemek amacıyla, öğrencilerin MOOC'lardaki kazanımlarına ilişkin literatürü gözden geçirildi. İnceleme, bilimsel literatür veritabanlarının sistematik olarak araştırılmasının ardından, 3P (presage [öngörü], process [süreç] ve product [ürün]) öğretim ve öğrenim modelinin temel bileşenlerine yönelik eleştirel bir analizle gerçekleştirildi (Biggs, 2003). 56 yayının bulguları sentezlenerek, öğrencilerin katılımını ve akademik başarıyı geliştirmek ve terk etme oranlarını düşürmek amacıyla 13 ders tasarımı önerisi geliştirildi. Gerek ileriki araştırmalarda incelenmek üzere gerek ise de MOOC'ların mevcut içeriğini geliştirerek ve zenginleştirerek öğrenim kazanımlarını en iyi hale getirmek için bazı uygulama önerileri sunuldu.
Anahtar Sözcükler: 3P modeli, başarı, değerlendirme, katılım, öğrenim kazanımları.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.