banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 2, Ağustos 2017,
Sayfa: 73-81
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 29 Nisan 2016; Kabul tarihi: 29 Ocak 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 3 Temmuz 2017
doi:10.2399/yod.17.005; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Genç öğretim üyelerinin mesleki gelişim ihtiyaçları: Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde tarama çalışması
Oya Yerin Güneri1,2, Esra Eret Orhan2 (E-mail), Yeşim Çapa Aydın1,2
1Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara; 2Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi, Ankara
Özet
Bu çalışmanın amacı bir devlet üniversitesindeki genç öğretim elemanlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarını ve üniversiteleri tarafından kendilerine sunulacak olan etkinliklerin zamanına, sunum formatına ve duyurulmasına ilişkin tercihlerini araştırmaktır. Bir tarama çalışması olan bu çalışmaya katılan toplam 73 öğretim elemanı, "öğretim ve öğrenme", "öğrenci ile iletişim", "ders izlencesi ve müfredat tasarımı", "ölçme ve değerlendirme", "öğretim teknolojileri" ve "profesyonel gelişim" olmak üzere altı boyutu olan "Çevrimiçi Öğretim Elemanı İhtiyaç Analizi Anketini" cevaplandırmıştır. Çalışmanın bulguları, genç öğretim elemanlarının proje temelli öğrenme, kalabalık sınıflarda ders verme, öğrenci motivasyonunu arttırma, öğrencilerde akademik dürüstlüğü teşvik etme, etkinlikleri ve ödevleri tasarlama, etkili sınav hazırlama, yapıcı geri bildirim verme, ders için web sitesi geliştirme ve atanma-terfi için hazırlanma konularında profesyonel gelişim desteğine ihtiyaç duyduklarını göstermiştir. Öğretim elemanlarının mesleki gelişim konularında sunulacak etkinliklerin akademik dönem başlamadan önce bölüm/fakülte bazında yapılacak 60 dakikalık çalıştaylar şeklinde olmasını tercih ettikleri bulunmuştur. Bu tür ihtiyaç belirleme çalışmalarının, öğretim elemanlarının desteğe ihtiyaç duydukları profesyonel gelişim alanlarının belirlenmesinde ve bu ihtiyaçların karşılanması için ne tür hizmetlerin tasarlanıp, sunulabileceği konularında yükseköğretim kurumlarındaki karar mekanizmalarında bulunan kişilere faydalı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Mesleki gelişim, öğretim elemanı ihtiyaçları, yeni göreve başlayan öğretim üyeleri, yükseköğretimi geliştirme.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.