banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 2, Ağustos 2017,
Sayfa: 94-104
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 10 Ekim 2016; Kabul tarihi: 19 Mart 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Ağustos 2017
doi:10.2399/yod.17.007; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Seçimini Etkileyen Etmenler
Soner Polat (E-mail), Yaser Arslan
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Kocaeli
Özet
Araştırmanın amacı, Türkiye'deki yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ülkeleri dışında bir üniversiteyi seçerken kullandıkları seçim ölçütlerini ortaya koymaktır. Araştırma, Türkiye'nin Marmara bölgesinde yer alan Gebze Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'nde öğrenim gören 67 ülkeden 228 uluslararası öğrencinin oluşturduğu çalışma grubu ile yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri bir açık uçlu soru aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizinin aşamalarına tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda uluslararası öğrencilerin üniversite tercihi yaparken kullandıkları ölçütler; akademik, örgütsel, ekonomik, sosyal ve bireysel etmenler olmak üzere beş ana tema altında toplanmıştır. Araştırma sonucunda uluslararası öğrencilerin üniversite tercihi yaparken kullandıkları en önemli ölçütün akademik etmenler altında yer alan eğitim kalitesi alt temasının olduğu saptanmıştır. Üniversite seçimindeki diğer önemli ölçütler ise burs olanakları, üniversitenin yer aldığı şehrin özellikleri, üniversitenin ve akademik personelin ünü, bölüm tercihi ve tanıdık önerileridir.
Anahtar Sözcükler: Uluslararası öğrenci, üniversite seçimi, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.