banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 2, Ağustos 2017,
Sayfa: 105-115
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 22 Temmuz 2016; Kabul tarihi: 18 Nisan 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Ağustos 2017
doi:10.2399/yod.17.008; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Yükseköğretimde Gelecek Senaryolarına İlişkin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma*
Faruk Levent1 (E-mail), R. Şamil Tatık1, Semih Çayak2, Bahar Doğan2
1Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul; 2Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
*Bu çalışmanın ilk hali, 31 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihlerinde Muğla'da düzenlenen 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Özet
Bu çalışmanın amacı, yükseköğretimde gelecek senaryolarına ilişkin eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseniyle yürütülmüş olan bu çalışma kapsamında İstanbul ilindeki bir devlet üniversitesinde eğitim alan eğitim fakültesi öğrencileriyle odak grup görüşmesi yapılmıştır. Çalışma grubu, gönüllülük esaslı amaçlı örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur. Elde edilen veriler kodlanarak kategoriler altında toplanmış ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına dayanarak katılımcıların yükseköğretimin geleceğine ilişkin iyimser, farklı ve orijinal senaryolar ileri sürdükleri söylenebilir. Bulgular arasında; gelecekte yükseköğretime giriş sınavlarının kalkacağı, öğrenci seçiminde problem çözme ve teknolojiyi kullanma becerisi gibi kriterlere bakılacağı, derslerin tartışma ve proje odaklı işleneceği, ders değerlendirmelerinin akran görüşü ve ürün üzerinden yapılacağı, eğitimde robot öğretmenlerin kullanılacağı şeklindeki katılımcı görüşleri dikkat çekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Gelecek, gelecek senaryoları, fenomenoloji, üniversite, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.