banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 2, Ağustos 2017,
Sayfa: 116-124
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 22 Temmuz 2016; Kabul tarihi: 18 Nisan 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 5 Temmuz 2017
doi:10.2399/yod.17.010; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Türkiye'de Fizyoloji Lisansüstü Eğitimine Genel Bakış
Melek Bor-Küçükatay1 (E-mail), Melike Şahiner2, Berrak Ç. Yeğen3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Denizli; 2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul; 2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Ülkemizdeki lisansüstü fizyoloji eğitiminin mevcut durumu, özellikleri, sorunları ve olası çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla 26 soruluk bir anket oluşturulmuştur. Anket Türkiye'deki lisansüstü eğitim veren fizyoloji anabilim dallarının %40'ı tarafından doldurulmuştur. Anket sonuçlarına göre; yüksek lisans öğrencilerinin %31'i; doktora öğrencilerinin ise %45'inin maaşlı ve kadrolu olduğu, mevcut kadro tipleri içinde en fazla Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı'nın kullanıldığı tespit edilmiştir (yüksek lisansta %62, doktorada %59). Fizyoloji lisansüstü öğrencileri arasında biyologlar (%25) ve tıp doktorlarının (%21) ağırlıklı olduğu gözlenmiştir. Lisansüstü öğrencilerin hepsinin ya da büyük çoğunluğunun (%81) eğitimlerini yasal süreleri içinde tamamladığı ortaya konmuştur. Lisansüstü öğrencilerin ulusal-uluslararası hareketlilik programları, teşvik ve burslar, akademik faaliyetlerden yararlanma ve lisansüstü tezlerin ulusal-uluslararası yayına dönüşme oranlarının istenen düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcılar, ülkemiz lisansüstü eğitiminin en önemli sorunlarının öğrencilere yeterli kadro, burs, proje desteği sağlanamaması ve öğretim üyesi sayısı ile altyapı eksiklikleri olduğunu belirtmişlerdir. Anket sonuçlarımız, ülkemizdeki lisansüstü eğitimin uluslararası seviyeye çıkarılması için geniş katılımlı kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.
Anahtar Sözcükler: Çözüm önerileri, fizyoloji, lisansüstü eğitim, sorunlar.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.