banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 2, Ağustos 2017,
Sayfa: 125-131
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 20 Şubat 2015; Kabul tarihi: 30 Mart 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 25 Ağustos 2017
doi:10.2399/yod.17.011; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Lisansüstü Programlara Öğrenci Seçiminde Sübjektiflik Eğilimi: Giriş Mülakatlarına İlişkin Bir Araştırma
Tekin Akgeyik (E-mail)
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul
Özet
Lisansüstü programlara öğrenci seçim sistemi 1997 yılından itibaren aşamalı olarak yeni bir modele evrilmiştir. Yeni model, öğrenci seçiminde sadece mülakat notu gibi sübjektif ölçütleri değil, aynı zamanda ALES (Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı) puanı, mezuniyet notu ve yabancı dil puanı gibi objektif ölçütleri de dikkate almaktadır. Objektif ölçütler, seçme sürecinde sübjektif davranışların etkisini azaltmak amacıyla sisteme dâhil edilmiştir. Buna karşılık, mevcut sistemin bu beklentiyi ne ölçüde karşıladığı tartışmalı bir husustur. Bu çalışma, lisansüstü programlara başvuran adayların değerlendirilmesi sürecinde sübjektif ölçütlerin etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bulgular, seçme sürecinde sübjektif ölçütlerin (mülakat notu) objektif ölçütlere (ALES puanı, mezuniyet notu ve yabancı dil puanı) kıyasla daha güçlü bir belirleyici olduğuna işaret etmektedir.
Anahtar Sözcükler: ALES, doktora, mülakat, sübjektiflik, yüksek lisans.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.