banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 2, Ağustos 2017,
Sayfa: 132-144
Kısa Rapor
Geliş tarihi: 12 Temmuz 2017; Kabul tarihi: 24 Temmuz 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 15 Ağustos 2017
doi:10.2399/yod.17.016; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA-2017]: Rapor Özeti*
Engin Karadağ (E-mail), Cemil Yücel
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı, Eskişehir
*Bu rapor; Karadağ, E. ve Yücel, C. (2017). "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması. Eskişehir: Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı" çalışmasının özetidir.
Özet
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması [TÜMA] ilk olarak 2016 yılında gerçekleştirilmiş olup araştırma 2017 yılında tekrarlanmıştır. TÜMA'nın temel amacı, Türkiye'deki öğrencilerin üniversitelerinden memnun olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin memnuniyet düzeylerine göre sıralamaktır. TÜMA kotalı örnekleme kullanılarak belirlenen 108 devlet ve 56 vakıf olmak üzere 164 üniversitede öğrenim gören 13.694 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veriler altı faktörden (alan) oluşan "Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği" kullanılarak elde edilmiştir. Sonuçlar; öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen sadece 22 üniversite olduğunu göstermektedir. Bu üniversitelerden ilk onu sırasıyla Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sabancı, Koç, Abdullah Gül, İhsan Doğramacı Bilkent, Acıbadem, İstanbul, Kadir Has ve Akdeniz Üniversitesidir.
Anahtar Sözcükler: Memnuniyet, öğrenci memnuniyeti, üniversite sıralaması.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.