banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2020 Cilt 10
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 3, Aralık 2017,
Sayfa: 145-155
Görüş
Geliş tarihi: 12 Mart 2017; Kabul tarihi: 19 Mart 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 26 Ağustos 2017
doi:10.2399/yod.17.012; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Standardizasyon Akademisi
Mustafa Yörük (E-mail)
Türk Standardları Enstitüsü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara
Özet
Henüz akademik bir disiplin olarak ortaya çıkmış olmasa da standardizasyonla ilgili eğitim programı ve derslerin sayısı giderek artmaktadır. Mevcut programlar ve dersler standartların geliştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyi ve insan kaynağını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Müşterilerine kaliteli mal ve hizmet sunmak isteyen kuruluşlar standardizasyonla ilgili bilimsel bilginin üretilmesine ve faaliyetlere transfer edilmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Buna rağmen standardizasyona dair bilimsel bilgiyi üreten ve ürünlere transfer eden insan kaynağını yetiştirmeyi amaç edinen eğitim programları yok denecek kadar azdır. Bu makalede standardizasyon eğitiminin gerekliliği ve uygulamaları ele alınarak bununla ilgili çözüm yaklaşımları tartışılmış ve standardizasyona dair teorik ve pratik eğitimleri içeren programların bilgi ve insan kaynağını geliştirmeye yarar sağlayacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Standardizasyon bilimi, standardizasyon dersleri, standardizasyon eğitimi, standardizasyon kursları, standardizasyonda akademik programlar, standardizasyonda bilimsel bilgi, standart ve eğitim, uygulamalı standart eğitimi.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
Dizinler
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.