English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Burak Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
Cilt 7, Sayı 3, Aralık 2017,
Sayfa: 156-178
Derleme
Geliş tarihi: 18 Kasım 2017; Kabul tarihi: 4 Aralık 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 28 Aralık 2017
doi:10.2399/yod.17.024; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Türkiye'de Yükseköğretimin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durumu
Durmuş Günay1 (E-mail), Aslı Günay2
1Maltepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul; 2Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Ankara
Özet
Bu çalışmada, öncelikle Türk yükseköğretim sisteminin tarihsel gelişimine değinilmiştir. Daha sonra, Türkiye'de yükseköğretim alanında son seksen dört yılda yaşanan değişimler ve gelişmeler üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda özellikle son on beş yıl içinde yükseköğretim alanında gerçekleştirilen atılımlar belirtilirken, yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ve performansı ortaya konulmuştur. Son yıllardaki, küresel ölçekteki eğilimler ve Türk yükseköğretiminde görülen niceliksel büyüme sonucunda Türk yükseköğretiminin dünyadaki yeri değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Türkiye, üniversite, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.