English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 3, Aralık 2017,
Sayfa: 179-185
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 14 Mart 2017; Kabul tarihi: 13 Haziran 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Aralık 2017
doi:10.2399/yod.17.013; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Aşçılık Programı Ön Lisans Seviyesinde Verilmesi Gereken Derslerin Kategorilerine İlişkin Değerlendirme
Tuba Şahin Ören1 (E-mail), Adem Arman2
1Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu, Uşak; 2Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Antalya
Özet
İnsanların sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bazı mesleklerin kaybolduğu, bazılarının da toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenip gelişerek popülaritesinin arttığı görülmektedir. Popülaritesi artan mesleklere yönelik verilen ön lisans ve lisans seviyelerindeki eğitimler de artmaktadır. Son zamanlarda gelişme gösteren aşçılık mesleğine yönelik ön lisans seviyesinde birçok üniversitede ilgili programlara yer verilmektedir. Bu bağlamda ön lisans seviyesinde aşçılık eğitimi veren programların eğitim niteliği ve kapsamı hakkında keşfedici bir araştırma yapmak ve ön lisans seviyesinde aşçılık eğitimi konusunda ders planı geliştirirken yer alması gereken dersler ve onların kategorilerinin/statülerinin belirlenmesine yönelik öneride bulunmak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu sayede ön lisans seviyesinde aşçılık eğitiminin sektörün ihtiyacını giderecek ve gelişmesine yardımcı olacak temel bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda çalışma, nitel araştırma yöntemleri ile tasarlanmıştır. Çalışmanın genel evrenini ön lisans/lisans seviyesinde aşçılık eğitimi veren akademisyenler ve profesyonel aşçılar oluşturmaktadır. Kartopu örnekleme tekniği kullanılarak on akademisyen ve beş profesyonel aşçı ile görüşme yapılmıştır. Bu çerçevede aşçılık mesleği ile ilişkili akademisyenlerin ve profesyonel şeflerin dersler hakkındaki görüşlerine yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla ulaşılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yiyecek üretimi becerilerine ve mutfak kültürünün geliştirilmesine yönelik derslerin ders planlarında daha fazla yer alması gerektiği tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Aşçılık eğitimi, ders planı, ön lisans.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education (Turkey)

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.