banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Burak Önal
Harun Serpil
Yiğit Yurder
2019 Cilt 9
 
 
Deomed Publishing
Journal Logo
 
Cilt 7, Sayı 3, Aralık 2017,
Sayfa: 186-196
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 24 Şubat 2017; Kabul tarihi: 16 Temmuz 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 28 Aralık 2017
doi:10.2399/yod.17.015; Telif Hakkı © 2017, Deomed
Uluslararası Öğrenci Pazarını Bölümlendirme: Birleşik Krallık'ta Bir Araştırma
Önder Kethüda (E-mail)
Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce
Özet
Bu çalışmanın amacı uluslararası öğrencilerin üniversiteye gitmelerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve bu faktörler itibari ile uluslararası öğrencileri farklı pazar bölümlerine ayırmaktır. Bu çerçevede Birleşik Krallık'ta öğrenim gören uluslararası öğrencilere üniversiteye kayıt yaptırmalarında etkili olan motivasyon unsurları sorulmuştur. Araştırmanın evrenini Birleşik Krallık'ta bulunan uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 816 uluslararası öğrenciden veri toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, uluslararası öğrencilerin üniversiteye gitmelerinde; geleceğe ilişkin kariyer gelişimi hedefleri, sosyal yaşama yönelik beklentiler, üniversitelerin pazarlama faaliyetleri ve danışmanların yönlendirmesi, öğrencinin ailesinin yönlendirmesi ve öğrencinin geleceğe ilişkin kariyer belirsizliği faktörleri etkilidir. Kariyer gelişimine yönelik beklentiler ve aile yönlendirmesi üniversiteye kayıt yaptırmada en önemli motivasyon unsurlarıdır. Ayrıca, yükseköğretim kapsamında Birleşik Krallık'ı tercih eden uluslararası öğrenciler üç farklı pazar bölümüne ayrılabilir. Bu doğrultuda, daha fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak isteyen üniversitelere uluslararası öğrencilerden benzer özellik gösteren bir veya daha fazla grubu hedef kitle olarak belirlemeleri ve pazarlama stratejilerini bu kitleye yönelik geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Birleşik Krallık, bölümlendirme, hedef kitle belirleme, uluslararası öğrenci, yükseköğretim.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.