banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Bural Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Örnek Olay
Geliş tarihi: 17 Ocak 2017; Kabul tarihi: 18 Ağustos 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 6 Mart 2018
doi:10.2399/yod.17.021; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki Derslerin İçeriği ve Öğrenme Öğretme Sürecine İlişkin Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri*
Zeynep Umur1 (E-mail), Hasan Demirtaş2
1Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Elazığ; 2İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Malatya
*Bu makale, Doç. Dr. Hasan Demirtaş danışmanlığında yürütülen "Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri ile Öğretim Üyelerinin Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri" başlıklı yüksek lisans tezine dayalı olarak yazılmıştır.
Özet
Bu araştırmanın amacı eğitim yönetimi ve denetimi tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin içeriğine ve öğrenme öğretme sürecine ilişkin öğrenci ve öğretim üyelerinin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın deseni durum çalışmasıdır. Çalışma grubunu 23 tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve 5 öğretim üyesi oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Verileri analiz etmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, katılımcıların çoğunluğu ders içerikleriyle ilgili olumlu görüş bildirmiş olmakla birlikte ders içeriklerinin amaçlarla tutarlı ve yeterli olmadığını da dile getirmişlerdir. Katılımcılar ayrıca ders içeriklerinin amaçlara uygun olarak yeniden düzenlenmesini ve bu süreçte öğrencilerin de fikirlerinin alınması gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğu tezsiz yüksek lisans programının daha çok uygulamaya dönük olmasını; tartışma, örnek olay, yönetim ve denetim uygulaması gibi uygulamalı yöntemlerle ders yapılmasını arzu ederken katılımcıların bazıları da öğrenciler zaten uygulamanın içinden geldikleri için buna gerek olmadığını ifade etmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Eğitim yönetimi ve denetimi, eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi, tezsiz yüksek lisans
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.