banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Bural Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Örnek Olay
Geliş tarihi: 5 Mayıs 2017; Kabul tarihi: 9 Eylül 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 6 Mart 2018
doi:10.2399/yod.17.022; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Zorlu Akademik Yolculukları: Doktora Tez Süreci
Engin Karadağ1 (E-mail), Şahin Danişman2, Sabiha Dulay3, Özge Öztekin Bayır3, Esra Tekel4
1Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Antalya; 2Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Düzce; 3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir; 4Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul
Özet
Bu çalışmanın amacı, araştırma görevlisi doktora öğrencilerinin tez sürecindeki deneyimlerini ortaya koyarak bu sürecin onlardaki yansımalarını incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseninde tasarlanan çalışmada, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 11 katılımcıdan yarı-yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Yapılan kodlamalar sonucunda elde edilen bulgular; danışmanın doktora tez sürecindeki rolü, doktora tez sürecinin kontrolü, doktora tez sürecinin zorluğu ve tez sürecinin hayata etkileri temaları altında sunulmuştur. Bulgularda, danışmanın doktora tez sürecinde kilit rol oynadığı ve bütün süreci olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilecek bir noktada olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında katılımcıların büyük bir kısmının tez süreci kontrolünün çoğunluğunun öğrencide olduğu görüşünü savunmasına karşın, kontrolün öğrenci ve danışmanda eşit miktarda olduğu görüşü de paylaşılanlar arasındadır. Ayrıca çalışmamızın bulgularına göre danışman, çalışma koşulları, tez konusu belirleme, uygulama ve yabancı dil gibi etkenler doktora tez sürecinin zorlukları olarak görülmektedir. Çalışmamızın sonucuna göre, doktora tez sürecinin, katılımcıların hayatlarını fizyolojik ve psikolojik olarak önemli ölçüde etkilediği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Araştırma görevlileri, doktora tez süreci, durum çalışması
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.