banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Bural Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Derleme
Geliş tarihi: 3 Temmuz 2017; Kabul tarihi: 19 Ocak 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 8 Mart 2018
doi:10.2399/yod.18.010; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Türkiye'de ve Dünyada Ortak ve Çift Diploma Programları: Güncel Durum ve Öneriler
Mehmet Şengül1 (E-mail), Harun Serpil2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Rektörlük Birimi, Hatay; 2Anadolu Üniversitesi, Rektörlük Ofisi, Eskişehir
Özet
Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye'de uygulanmakta olan ortak ve çift diploma programları (OÇDP) ile ilgili güncel durum, şimdiye kadar yapılan uygulamalardan elde edilen avantajlar ve karşılaşılan zorluklar bağlamında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme, ilgili uluslararası yükseköğretim kurumlarının raporları, hakemli bilimsel makaleler ve yayınlanmış uzman görüşlerinin incelenmesi yoluyla yapılmıştır. Bu çalışma kapsamlı ve derinlikli bir alanyazın taraması sağlayarak dünyada ve Türkiye'de uygulanan OÇDP'lerin mevcut durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ek olarak, bu programlarla hedeflenen çıktıların sağlanması için dikkat edilmesi gereken noktalar sıralanarak tavsiyelerde bulunulmuş, gelecekte yapılabilecek daha kapsamlı araştırmalar için öneriler yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Çift diploma programları, ortak diploma programları, uluslararasılaşma
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.