banner
English
p-ISSN 2146-796X
e-ISSN 2146-7978
Başeditör
Yunus Söylet

Editörler
Recep Öztürk
Salih Murat Akkın
Süphan Nasır

Editör Yardımcıları
Emrah Özkul
Bural Önal
2018 Cilt 8
 
 
Deomed Yayıncılık
 
Çevrimiçi Erken Baskı / Online Preprint Issue
Ampirik Araştırma
Geliş tarihi: 7 Ekim 2016; Kabul tarihi: 24 Temmuz 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 20 Mart 2018
doi:10.2399/yod.17.017; Telif Hakkı © 2018, Deomed
Doktora öğrencilerinin motivasyonel yönelimleri, metabilişsel adaptasyonları ve akademik başarıları arasındaki ilişki*
Albena Gayef1 (E-mail), Mehmet Ali Gülpınar2, Nadi Bakırcı3, Berrak Ç. Yeğen3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Edirne; 2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul; 3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul; 4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
*Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi programında yürütülen doktora tezi verileri temel alınmıştır.
Özet
Motivasyonel yönelimler ve zor durumlarda sergilenen metabilişsel adaptasyonlar, öğrencilerin akademik başarısını etkileyen iki önemli faktördür. Bu araştırmanın amacı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne devam eden doktora öğrencilerinin motivasyonel yönelimleri, metabilişsel adaptasyonları ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. 139 öğrenci ile yapılmış bu çalışmada, Modifiye Edilmiş Archer'ın Sağlık Profesyonelleri Motivasyon Ölçeği, Pozitif Metabiliş ve Pozitif Meta Duygular Ölçeği ve performans değerlendirme formları kullanılmıştır. Bu çalışmada, metabilişsel adaptasyonları yüksek olan doktora öğrencilerinin takıntılı davranışları ve duyguları ortadan kaldırmaya yönelik kendine güven duyma düzeylerinin performansa yönelik hedef yönelimlerine, akademik yabancılaşma ve yüzeysel öğrenme stratejilerini kullanma durumuna göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. Kendi duygu ve düşüncelerini ipucu olarak kullanma, ani reaksiyonu kısıtlama, problem çözmeye yönelik kendine güven duyma, esnek ve gerçekleştirilebilir hedefler hiyerarşisi oluşturmaya yönelik kendine güven duyma düzeylerinin akademik yabancılaşma, metabilişsel öğrenme stratejilerini kullanma ve içsel kontrol düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaştığı (p<0.05) bulunmuştur. Ders ve tez aşamasındaki öğrencilerin akademik başarılarının metabilişsel öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerine, esnek ve gerçekleştirilebilir hedefler hiyerarşisi oluşturmaya yönelik kendine güven duyma düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaştığı (p<0.05) saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Mezuniyet sonrası eğitim, öğrenenlerin özellikleri, performans değerlendirme.
Facebook'ta öner...
Twitter'da paylaş...
 
 
ESCI
ULAKBIM
EBSCO
ASOS Index
Google_Scholar
 
Open Access
Yükseköğretim Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Abone Olun!
Yükseköğretim Dergisi basılı sayılarını edinmek ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Yükseköğretim Dergisi akademisyenlerin görüş ve katkılarını bekliyor...

 
   
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education

Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD). Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, Deomed.
Creative Commons License
Yükseköğretim Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.